Aktiviteter

ak1
Lejrliv
ak2
Bueskydning
ak3
Powwows
ak4
Sinte Gleska University
Dansk-indiansk Forening (DiF) fungerer som et netværk for personer med interesse i nordamerikanske indianere. Foreningen har til formål at formidle kendskabet til nordamerikanske indianeres kultur før og nu. Denne formidling sker fortrinsvist gennem foreningsbladet Hau kola og den årlige sommerlejr. En række andre aktiviteter foregår på privat initiativ blandt foreningens medlemmer, som eksempler kan nævnes foredrag, lejrliv, svedehytter, powwows med sang og dans, danseopvisninger, rejser og syklubber.Medlemmernes interesse omfatter alle stammer i USA og Canada; deres historie, kultur, og moderne dagligliv i det 21. århundrede. Dog bør nævnes, at mange af de ovennævnte aktiviteter følger kultur og traditioner fra sicangu lakota-stammen (Brulé Sioux) fra Rosebud reservatet i South Dakota. Dette skal ikke ses som en udelukkelse af andre stammers kulturer, men som et naturligt samlingspunkt for foreningens medlemmer, hvoraf mange gennem årene har knyttet venskabsbånd til netop denne stamme efter rejser til Rosebud og besøg i Danmark af indianske gæstelærere fra Sinte Gleska University.

Lejrliv

Udvalget af aktiviteter afspejler medlemmernes forskellige interesseområder indenfor den indianske kultur. En stor del af foreningens medlemmer dyrker deres interesse for indianere ved at lave tipier og arrangere større eller mindre lejre, hvor man slår tipierne op og bor i dem nogle dage for at nyde lejrlivet og hyggeligt samvær omkring lejrbålet. Foreningens medlemmer arrangerer som regel en uges sommerlejr i juli måned som kombinerer lejrliv med foredrag og undervisning i bl.a. sang, dans, perlesyning og bueskydning.

Powwows med sang og dans

Den mest farverige aktivitet er indiansk sang og dans baseret på den moderne pan-indianske powwow-kultur. Et par gange om året mødes alle til indianske dansefester kaldet powwows, hvor man synger og danser på samme måde som indianerne gør det i dag ved powwows over hele USA og Canada. Adskillige medlemmer har syet deres egne indianske dansedragter og mødes med andre interesserede i syklubber for at udveksle erfaringer, sy dragter og perlesmykker, øve sig i dansen og hygge sig. Musikken og sangen til disse powwows leveres af såkaldte trommegrupper, som der pt. findes en af i Danmark: Red Calf Singers (København). Hvis du vil vide mere om powwows kan du besøge www.powwows.dk

Spiritualitet

Der er i disse år en voksende interesse for de nordamerikanske indianeres kultur og traditioner, da disse er baseret på værdier som påny har fået aktualitet. Som eksempler kan nævnes indianernes forståelse af nødvendigheden af at leve i balance med naturen og respektere den jord vi lever på, samt deres tradition for at forene et stærk fællesskab med respekt for individet. Medlemmer mødes som regel på privat initiativ om de religiøse/spirituelle aspekter af den indianske kultur. Typisk foregår dette ved afholdelse af en svedehytteceremoni, der kan beskrives som en fysisk og mental renselsesproces.

Foredrag og opvisninger

Mange medlemmer er bredt interesseret i de forskellige stammer og deres historie og indhenter viden gennem litteratur og rejser. Nogle medlemmer tager ud og holder foredrag om indianere på skoler og lign. Grupper af dansere tager også ud og giver opvisninger i indiansk dans. Yderligere oplysninger om foredragsholdere og opvisningsgrupper finder du under Kontakt i menuen ovenfor.

Sponsorat

Dansk-idiansk Forening sponsorerer et studielegat til studerende ved Sinte Gleska University på Rosebud-reservatet i South Dakota, det eneste universitet i USA der er oprettet af og drives af indianere. Hvis du ønsker personligt at yde et bidrag til dette studielegat er du velkommen til at kontakte foreningens kasserer for at få tilsendt et girokort, eller du kan selv indbetale et beløb på reg. nr. 5341 konto nr. 0247789. Pengene går ubeskåret til Sinte Gleska University og foreningen lægger lige så meget til, som der er indkommet fra medlemmerne.