• Workshop med Harold White Horse Thomson 2023

    Workshop med Harold White Horse Thomson

    I Bøvlingbjerg  kan vi endelig se frem til besøg af Harold fra Mission, South Dakota. Workshoppen er fra den 18. kl. 17.00 – 21. maj kl. 13.00

    Sidste frist for tilmelding er 1. maj 2023.

    Gå til event

Foreningen

Dansk-indiansk Forening er et netværk for folk med interesse for nordamerikanske indianere. Medlemmernes interesse omfatter alle stammer i USA og Canada, deres kultur, historie, og moderne dagligliv i det 21. århundrede.

Aktiviteter

En række aktiviteter foregår på privat initiativ blandt foreningens medlemmer, som eksempler kan nævnes foredrag, lejrliv, svedehytter, powwows med sang og dans, danse-opvisninger, rejser og syklubber. Læs mere…

Historie

Dansk-indiansk Forening blev oprettet i 1986 med hjemsted i Århus. I starten gik foreningen under navnet ”Foreningen til Kulturel Udveksling”, som blev ændret til ”Dansk-indiansk Forening” i marts 1994. Læs mere…