Foreningen

Dansk-indiansk Forening er et netværk for folk med interesse for nordamerikanske indianere. Medlemmernes interesse omfatter alle stammer i USA og Canada, deres kultur, historie, og moderne dagligliv i det 21. århundrede.

Aktiviteter

En række aktiviteter foregår på privat initiativ blandt foreningens medlemmer, som eksempler kan nævnes foredrag, lejrliv, svedehytter, powwows med sang og dans, danse-opvisninger, rejser og syklubber. Læs mere…

Historie

Dansk-indiansk Forening blev oprettet i 1986 med hjemsted i Århus. I starten gik foreningen under navnet ”Foreningen til Kulturel Udveksling”, som blev ændret til ”Dansk-indiansk Forening” i marts 1994. Læs mere…