Event: Sommerlejr 2017 på Røsnæs ved Kalundborg Den 9.– 16. juli

Sommerlejr 2017 på Røsnæs ved Kalundborg Den 9.– 16. juli
jul
09

Hvornår

Fra søndag den 9. juli til og med søndag den 16. juli holder vi sommerlejr ved det skønne Røsnæs Naturcenter 20 km fra Kalundborg.

Hvem

Lejren er for medlemmer med telt eller tipi. Ikke-medlemmer er også meget velkomne. Unge kan bo i ungdomstipien, der er ca. 20 pladser m/enkeltmands madras/liggeunderlag.

Pris

Prisen pr. deltager er 650 kr. for medlemmer og 950 kr. for ikke-medlemmer. Prisen gælder for hele lejren. Deltageres børn til og med 15 år – samt evt. børnebørn i samme aldersgruppe – deltager gratis Pris for børn hvis forældre (evt. bedsteforældre) ikke deltager er 250 kr. pr. person.
Unge fra og med 16 år til og med 18 år koster 400 kr. pr. person.
Alle unge over 18 år deltager iht. medlem/ikke-medlemsprisen.
NB: Børn og unge under 18 kan kun deltage i følge med voksen, med mindre andet ansvar er aftalt på forhånd.

Betaling

Deadline for betalingen er 26. juni 2017 på foreningens konto – se mere ang. betaling og tilmelding her. Betaling efter denne dato er mulig, men vil medføre et tillæg på 200 kr.
NB: For at kunne deltage til medlemspris skal også kontingent være betalt senest 26. juni.

Aktiviteter

På vores sommerlejre er det hvert år lykkedes os at skabe noget af den atmosfære af liv, natur og samvær, som omgiver de Lakota-indianske sammenkomster og ceremonier, som vi kender fra besøg på indianerreservater i USA gennem årene. Derfor har vi aktiviteter, der er med til at skabe samvær. Vi skal også hente og opsætte to store tipier i fælleskab.
Igen i år er vi heldige at få besøg af Maynard Needham, der er Chippewa-indianer fra Chippewa Red Lakereservatet i Minnesota. Her i Danmark arbejder han bl.a. med formidling af indiansk kultur. Han vil fortælle lidt om sin indianske baggrund og opvækst, hvordan han er endt i Danmark, og hvad hans profession er i dag. I Maynards program er der også lege for både børn og voksne. Der vil blive holdt svedehytteceremonier på lejren, for både børn og voksne.

Forslag til aktiviteter for børn og voksne samt planer, du som lejrdeltager vil være med til at organisere, modtages gerne på mail til Helle forinden lejren -. f.eks. bueskydning, perlearbejde, tasker, sang og andet relateret til indiansk kultur.
Vi har nu en stor tipi, hvor de unge kan bo. Vi aftaler hvilke opgaver de vil kunne byde ind med på lige fod med fællesskabet.
Lejren er et sted, hvor vi drosler ned og lærer hinanden at kende; hvor vi kan tage os tid til at være i og nyde naturen og dens elementer. For det tager tid – at hente vand – at kløve brænde og at lave ild til bålet for at lave mad – at indrette os efter vindens og vejrets luner, og at hente sten til svedehytten. Og ikke mindst at snakke sammen og fortælle historier, mens vi holder ilden ved lige.

Kørsel til Lejrpladsen: første og sidste dag

Lejren tilhører Skov- og Naturstyrelsen. Iflg. gældende reglement må der ikke være kørsel til eller på styrelsens lejrpladser.
Til lejren kommer man ad en grusvej ud til spidsen af Røsnæs. Fra grusvejen går en 400 m lang markvej mod nord (se kort 2). Denne markvej er den eneste vej til lejren. Markvejen er lukket for kørsel med en kæde. Vi har helt undtagelsesvist fået tilladelse til at få åbnet kæden og køre ned til vendepladsen ved lejren og aflæsse ting dér på lejrens første og sidste dag. Biler eller trailere må ikke stå parkeret nede på lejrpladsen.

Dette betyder at

Efter søndag 9.7. kl. 18.00 og resten af ugen vil der ikke være mulighed at køre til lejren ad markvejen. Der bliver åbnet igen søndag den 16. 7. indtil kl. 18.00 for afhentning. Det er heller ikke tilladt at køre bilen rundt på det grønne område vi holder lejr på.
Overholdelsen af disse regler fra Skov- og Naturstyrelsen er betingelsen for at vi må bruge lejren. Der er kommet ny ledelse og de er blevet mere strikse.

Hvor må biler holde?

Der er p-plads til biler på P-området ude ved fyret. Se mærkning på kortet. Parkering er ikke tilladt på Naturskolens p-plads – den er forbeholdt restaurantens gæster – og heller ikke ved starten af markvejen ned til lejren.

Skrænterne og Badning

Der er adgang til Nordstranden via to afmærkede passager. Al anden færdsel på skrænterne er strengt forbudt. Det er forældrenes ansvar at børnene respekterer dette, samt at børn kun bader i selskab med en voksen.

Fælles Lejrbål

Andre praktiske ting bliver meldt ud om aftenen ved fællesmødet ved bålet. Vi bruger sjældent ur, så hold øje med samling. Vi fortæller bl.a. om det smukke naturområde vi befinder os i. På den første lejraften er der fællesspisning.

Hvilket telt har du med?

På tilmeldingen skal du oplyse om du har tipi eller telt med, samt dets størrelse i m2. Dette er nødvendigt for at vi kan få sat lejren op på en fornuftig måde og med passende afstand mellem ”boligerne”. De tre åbne shelters på pladsen kan ikke benyttes som soveplads eller spisekammer, da de er det eneste ly for vind og vejr omkring den store bålplads.

Bålplads

Opgravning af tørv til bålplads skal gøres med respekt for de næste der bruger lejren efter os. Dvs. tørvene skal fjernes på en måde så de kan lægges pænt og jævnt tilbage igen efter brug.
Desuden skal de vandes hver dag, så at de er friske når de skal på plads den sidste dag.

Brænde

Brænde til mad- og lejrbål findes på lejren. Aftenbål udenfor anbefales holdt på et af de store bålsteder for at spare på brændet. NB: Bål skal være under opsyn. På pladsen leger mange børn, som muligvis ikke er opmærksomme på at selv et halvt udbrændt bål kan tænde en brand.

Muldtoilet

Der er et muldtoilet ved lejren. Toiletpapir må ikke smides i selve toilettet. Det skal smides i posen ved toilettet, ligeledes hygiejnebind mv. Når posen i spanden er fuld, smides den i affaldssækken ved siden af toilettet. Nye poser fås på lejren. Medbring gerne toiletpapir til eget brug. En flaske med sprit står til håndvaskbrug efter toiletbesøg. Endvidere er der toilet ved parkeringspladsen samt hos Restaurant Edderfuglen på Naturcentret i åbningstiden

Brusebad

Vi har tilladelse til at benytte naturskolens brusebad og toilet i stueetagen, mod at der bliver ryddet fuldstændigt op efter brug. Badet kan foretages i Naturskolens åbningstid. Der kan bades mandag, onsdag og fredag ml. kl. 8- 13. Foreningen betaler for denne ydelse.

Vand

Vand til at drikke og til madlavning hentes nede ved vejen. Det er rent kildevand!

Køleskab/Fryser

Vi har en fryser i laden, så der er mulighed for at udskifte fryseelementer i fryseren fra dag til dag – tag flere elementer med og skriv navn på, da vi sikkert alle har nogle der ligner. Der er ikke plads til hele lejrens forbrug af madvarer i fryseren. Den er primært til fryseelementer, så køb ind til lejren med omtanke og spørg evt. om nogen vil handle for dig, hvis du mangler noget. Vi har også mulighed for at oplade vores telefoner i laden. Telefoner skal være på lydløs, både i laden og på lejren!

Fællesspisning

Vi laver fællesspisning ca. 2-3 gange i løbet af lejren. Det er deltagerne selv som organiserer, handler ind, tilbereder maden og vasker gryder op til sidst. Vi forhører os dagen før, ved aftenbålet, hvem der vil.

Affald

Rundt omkring vil der hænge sorte affaldssække. Når sækken er fyldt i dit teltområde, skal du tage den med op til containeren ved Naturcentret. Nye affaldssække fås på lejren. Det er ikke tilladt at smide cigaretskodder i og udenfor lejren. Det er heller ikke godt at smide filter på bålet, så tag en lille metaldåse med, som kan tømmes undervejs.

Når vi forlader Røsnæs – Oprydning den sidste dag

Lejrpladsen skal afleveres som vi modtog den. Alle deltager i oprydningen af lejrområdet på den sidste dag. Ingen forlader lejrpladsen uden at sørge for oprydning i området omkring eget telt/tipi forinden.

Kontakt

Kontaktpersoner og praktiske tovholdere på lejren er Knud, Karin, Jannie og Johan. Helle tager imod tilmeldinger.

Vedr. Kontakt og tilmelding

Helle Rosenløv Eltong Coretto kasserer@tipi.dk

BETALING senest 26. juni for sommerlejren sker til: Arbejdernes Landsbank Reg. nr. 5341 – konto nr. 0247797 MRK. Lejr 2017
NB: Husk at skrive flg. på indbetaling/tilmelding:

  1. Dit navn, adresse, tlf. e-mail,
  2. Telt eller tipi (antal m2),
  3. Alder/antal på børn
  4. Og ved fælles betaling: navne + alder for evt. andre

ADRESSE TIL RØSNÆS – SOMMERLEJR
Røsnæs Naturskole Røsnæsvej 458 4400 Kalundborg

Kort over områdets faciliteter